Tarieven

Tarief individuele therapie: € 100,00 per sessie van 60 minuten. Dit tarief geldt ook voor de intake.

Relatietherapie, coaching, workshops, trainingen en retraites worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven voor coaching, workshops en trainingen door werkgevers voor werknemers zijn op aanvraag.

Duur van de begeleiding

Een sessie duurt ongeveer een uur. Afspraken zijn tweewekelijks. Tussen de afspraken in pas je toe wat je leert tijdens de sessies en komen we daar op terug.

We werken concreet aan een hulpvraag. Therapie is een persoonlijk proces: het is niet goed te voorspellen hoeveel sessies daarvoor nodig zijn. Een gemiddelde is 15-20 sessies.

Vergoedingen

Voor particuliere cliënten wordt psychosociale therapie gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per type aanvullend pakket.
Zie polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voor meer informatie. Of kijk op de site van de NVPA voor een overzicht: Zorgverzekering – NVPA

AGB-zorgverlenersnummer: 90117468
AGB-praktijkcode: 90093536
Vektis-kwalificatiecode: 9037

Algemene Voorwaarden

In de algmene voorwaarden is opgenomen welke afspraken er zijn tussen jou als cliënt en mij als PRI-therapeut.

Een onderdeel van deze voorwaarden is dat annuleren van sessies kosteloos mogelijk is tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Daarna wordt in principe het volledige bedrag in rekening gebracht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met jouw gegevens ga ik zorgvuldig om. Dat geldt zowel voor de gegevens die je me via deze website stuurt of die je me bijvoorbeeld vertelt of mailt. Maar ook als je cliënt bent in mijn praktijk kun je van mij alle privacy bescherming verwachten: privacyverklaring.

Klachten

Graag hou ik me aan de Ethische Code voor PRI therapeuten 

Ben je ergens ontevreden over, blijf er niet mee lopen en laat me dat weten. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op het klachtenreglement van de SCAG, bij wie ik via mijn beroepsvereniging NVPA ben aangesloten. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden.