Een bericht met ‘algemene inschrijfvoorwaarden’

De ontwikkeling van workshops en trainingen, de voorbereiding en organisatie brengt tijd en kosten met zich mee. Om die reden zijn algemene inschrijfvoorwaarden voor begeleiding, trainingen en workshops opgesteld en hieronder vermeld.

Inschrijving voor begeleiding, trainingen en workshops:

 • Verloopt via het inschrijfformulier op deze website of met een mail ter bevestiging van opdracht.
 • Is alleen mogelijk voor een gehele training of workshop.
 • Deelname vindt plaats op volgorde van ontvangst van inschrijving.
 • Is persoonlijk en bindend.
 • Deelnemers ontvangen na inschrijving een bevestiging van inschrijving en een verzoek tot directe betaling. In alle gevallen uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de training/workshop.
 • Alleen na overleg is in sommige situaties een latere betaling of betaling in termijnen mogelijk.
 • Na inschrijving kan binnen 10 dagen de inschrijving kosteloos herroepen worden. Een annulering per mail is hiervoor nodig.
 • Deze bedenktermijn vervalt als de training/workshop binnen de termijn van 14 werkdagen plaatsvindt.
 • Bij annulering van de inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt 25% van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • De helft van het totale factuurbedrag wordt in rekening gebracht bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop.
 • Het hele bedrag is verschuldigd bij annulering binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de training/workshop. De reden van annulering is hierbij niet van belang.
 • Annulering van individuele begeleiding (coaching, therapie) kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Daarna wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
 • Annuleringen graag telefonisch of via mail en/of Whatsapp bericht indienen.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort.
 • Trainingen/workshops met minder dan acht deelnemers kunnen aangemerkt worden als onvoorziene omstandigheid, waarbij annulering mijnerzijds ten alle tijden mogelijk is.
 • De reeds betaalde bedragen, waarop door annulering mijner- of jouwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden binnen veertien dagen na annuleringsdatum teruggestort.
 • Bij over intekening komt er een wachtlijst op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen aan een workshop/training op een datum waarvoor is ingeschreven, is het niet automatisch mogelijk deelname te verplaatsen naar een andere datum.
 • Wanneer je recht hebt op restitutie van al betaalde kosten dan dien je hier zelf even een mail over naar mij te sturen, met naam en rekeningnummer. Ik stort het bedrag dan zo snel mogelijk terug.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, hun fysieke en psychische welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende vervolgbegeleiding.